0577 - 46 23 07
menu

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Politiekeurmerk Veilig Wonen De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen is een
veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen,
wooncomplexen en buurten en wijken. Woningen met het Politiekeurmerk Veilig
Wonen (PKVW) hebben tot 90% minder kans op een geslaagde inbraak!
Bron: www.politiekeurmerk.nl

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen werkt preventief tegen woninginbraak, overlast,
vandalisme en criminaliteit op straat. Hoe? Door eisen te stellen aan het ontwerp
van de woonomgeving (wijk en buurt), het wooncomplex en de individuele woning.
Het keurmerk stelt ook andere eisen, gericht op voorzieningen (bijvoorbeeld
verlichting en begroeiing) of een beheerplan.